Sulje ×

E-kontakti.fi rekisteriseloste (voimassa 1.12.2016 lähtien)

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Alma Media Suomi Oy / E-kontakti.fi
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Lauri Wahlroos
Alma Media Suomi Oy

3. Rekisterin nimi

E-kontakti.fi:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on muun muassa asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakkaan ja palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, analysointiin, tilastointiin, tutkimustoimintaan, palveluntarjoajan, palveluntarjoajan kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yhteystiedot
  • Ilmoitustiedot (kuten ikä, ulkonäkö, sukupuoli, asuinpaikka, käyttäytyminen, kielitaito, henkilökohtainen tausta, harrastukset)
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itsensä antamat tiedot
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Palveluun liittyvä viestintä
  • Palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot

Arkaluontoisen tiedon säilyttäminen

Mikäli Asiakas itse valitsee ja haluaa kertoa itsestään arkaluontoiseksi luokiteltavia tietoja (kuten uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, syntyperä), käsitellään ja tallennetaan näitä tietoja rekisterissä Asiakkaan suostumuksen perusteella. Näitä tietoja käytetään vain palvelun toteuttamiseksi eikä niitä luovuteta E-kontaktin ulkopuolelle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Asiakkailta rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa niistä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa suostumuksen perusteella tai muuten voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa (ellei Asiakas ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista) muun muassa Palveluntarjoajan valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa tietoja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön asettamien edellytysten mukaisesti.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita E-kontaktin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Kyseisiä tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan kaupankäyntialueen ulkopuolelle ellei tekninen syy sitä erikseen vaadi.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Pyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Lauri Wahlroos
Alma Media Suomi Oy / E-kontakti.fi
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kiellon voi tehdä Palvelussa oman profiilin asetuksissa tai ottamatta yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

10. Profiilin näkyvyys

Profiileja mainostetaan satunnaisesti itse Palvelussa. Mainonnassa profiilin sisältö on rajattu sisältämään tietoja kuten käyttäjänimi, sukupuoli, ikä, kuva ja sijainti. Profiilin käyttäminen mainonnassa ulkopuolisilla verkkosivuilla vaatii käyttäjältä etukäteen ja erikseen annetun suostumuksen tietojen käyttöön. Mikäli haluat estää tietojesi käytön aiemmin antamastasi suostumuksesta poiketen, ole hyvä ja muuta lupa-asetuksiasi tai ota yhteys asiakaspalveluumme.

Pääset tutustumaan vanhaan rekisteriselosteeseen tästä

Sammio