Millä asioilla on eniten merkitystä uutta kumppania etsiessä? Näin E-kontaktin käyttäjät vastasivat

Moni toivoo parisuhdetta, jossa jaetaan samat elämäntavat ja arvot, kun taas ulkonäöllä on merkitystä vain harvalle.

Millaisia ominaisuuksia ihmiset toivovat kumppanilta ja millä asioilla on yllättävän vähän merkitystä rakkaudessa? E-kontakti toteutti kyselyn, jossa selvitettiin sivuston käyttäjien ajatuksia ja haaveita uuden kumppanin suhteen.

Kyselyssä kärkisijoille nousivat samanlaiset elämäntavat, ikä ja samanlaiset arvot. Myös asuinpaikka sekä persoonallisuus ja luonteenpiirteet ovat tärkeitä kumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Kaikissa ikäluokissa pidettiin uudessa kumppanissa tärkeänä varsinkin samanlaisia elämäntapoja esimerkiksi liikunnallisuuden ja alkoholin käytön suhteen. Myös iän ja asuinpaikan merkitys yhdisti kaikenikäisiä vastaajia.

Samankaltainen arvomaailma on tärkeä erityisesti alle 34-vuotiaille ja 45–54-vuotiaille vastaajille. Lähes 70 prosentille nuorista yhteiset arvot ovat tärkeitä tai erittäin tärkeitä, kun taas 45–54-vuotiaista jopa melkein 80 prosenttia pitää samanlaisia arvoja merkittävänä.

Nuoret arvostavat koulutusta, ammattia ja harrastuksia

Vaikka eri ikäluokat olivat monissa vastauksissa samoilla linjoilla, myös selkeitä eroja nousi esiin.

Vähiten vastaajat antoivat painoarvoa kumppanin valinnassa uskonnolle, ammatille ja koulutuksella. Näiden kesken mielipiteet kuitenkin jakautuvat selkeästi eri ikäryhmien kesken, sillä nuorille ammatilla ja koulutuksella on huomattavasti enemmän merkitystä kuin vanhemmille ikäluokille.

Myös yhteiset harrastukset ovat monen alle 34-vuotiaan toiveissa, sillä hieman yli 23 prosenttia piti niitä erittäin tärkeinä. Samalle ikäryhmälle on ratkaisevaa myös, että ajatukset lasten hankinnasta mahdollisen kumppanin kanssa kohtaavat, sillä noin 70 prosentin mielestä tällä on suuri vaikutus uutta rakkautta etsiessä.

Vaikka nettideittailua pidetään monesti ulkonäkökeskeisenä, ei ulkonäkö ole ainakaan E-kontaktin käyttäjien keskuudessa ratkaisevin tekijä yhdessäkään ikäluokassa kumppania etsiessä. E-kontaktissa deittailijat ovat yleensä tositarkoituksella liikkeellä ja etsivät kestävää suhdetta, minkä vuoksi vastauksissa korostuvat muut tekijät kuin ulkonäkö.

Luo profiili E-kontaktiin jo tänään ja löydä uusi rakkaus!

(Visited 9 789 times, 1 visits today)

Kommentoi

Voit kommentoida nimettömänä, kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

*